Malavanh
OFFLINE
0
508

Contact Info

Malavanh
ມາ​ລາ​ວັນ
​ຈິດ​ຕະ​ວົງ
Malavanh
Chittavong
ພະແນກສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ
​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ສັດ, ອາ​ຫານ ແລະ ການ​ຈັດ​ການ
​ການ​ຜະ​ລິດ​ໝູ ແລະ ສັດ​ປີກ, ປັບ​ປຸງ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່
ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ດີ​ເດັ່ນ​ເລື່ອງ​ການ​ຄິດ​ຄົ້ນ​ອາ​ຫານ​ໝູ
ຄິດ​ຄົ້ນ​ອາ​ຫານ​ໝູ ແລະ ​ສັດ​ປີກ, ປັບ​ປຸງ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ
​+856 20 22070940