ພາກວິຊາປູກຝັງ

 ພາກວິຊາປູກຝັງ ແມ່ນພາກວິຊາໜື່ງທີ່ສັງກັດຢູ່ໃນການຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະກະເສດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ວິທະຍາເຂດນາບົງ ມີພາລະບົດບາດໃນການພັດທະ ນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ກາຍເປັນນັກວິຊາການ ດ້ານການປູກຝັງ ການວິໄຈດິນ, ແລະ ການປ້ອງກັນພືດ. ນອນນັ້ນຍັງຄົ້ນຄວ້າວິໄຈດ້ານການຜະລິດພືດ, ການປັບປຸງດິນ ແລະ ການປ້ອງກັນກຳຈັດພະຍາດພືດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດເພື່ອອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

 

 

ສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ

 • ຫ້ອງທົດລອງວິໄຈດິນ
 • ຫ້ອງທົດລອງການປ້ອງກັນພືດ
 • ແປງສາທິດແລະເຮືອນຮົ່ມການປູກຝັງ(ການປັບປຸງພັນ, ການຜະລິດພືດອິນຊີ,ການຜະລິດກະສິກຳທີ່ດີ)
 • ເຮືອນກ້າເບ້ຍ, ເຮືອນປູກເຫັດ ແລະ ເຮືອນຝຸ່ນບົ່ມ

 

 

ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

 • ການປັບປຸງພັນເຂົ້າ
 • ການປູກພືດອິນຊີ
 • ການປັບປຸງດິນ
 • ການປູກພືດນອກລະດູ
 • ການຄວບຄຸມພະຍາດພືດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດ 

ການບໍລິການວິຊາການ

ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເປັນທີ່ປຶກສາ:

 • ການຜະລິດພືດອິນຊີ
 • ການຜະລິດກະສິກຳທີ່ດີ
 • ການປູກເຫັດ
 • ການວິໄຈດິນ ແລະ ການປັບປຸງດິນ
 • ການຄວບຄຸມພະຍາດພືດແລະແມງໄມ້ສັດຕູພືດ

0
0
0
s2sdefault

ໜ່ວຍວິຊາປ້ອງກັນພືດ ພາກວິຊາປູກຝັງ ຄະນະກະເສດສາດ (ຄກສ) ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ) ໄດ້ສ້າງກິດຈະກໍາການແຂ່ງຂັນສາມັກຄີພາຍໃນສາຂາວິຊາປ້ອງກັນພືດທັງປີ 1 ຫາ ປີທີ 4 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ພັດທະນາກະສິກໍາ ຕາມວິທີລາວ ສ້າງຄວາມສາມັກຄີ ປູກຈິດສໍານຶກແດ່ນັກສິກສາປ້ອງກັນພືດ ຕາມ 5 ຫຼັກມູນຂອງການສຶກສາລາວ” 

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: ເປີດກິດຈະກໍາການແຂ່ງຂັນສາມັກຄີສີສັນວິຖິລາວ

0
0
0
s2sdefault

  ເຫັດເປັນທີ່ຊາບກັນດີຕິດພັນກັບວິຖີຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວມາແຕ່ດົນນານ ເຊິ່ງມີທົ່ວໄປຫາໄດ້ໃນທໍາມະຊາດຂອງລາວ ແຕ່ໄລຍະໄກ້ໆທີ່ຜ່ານມາມີທ່າທີຫລຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ແລະມີລາຄາຂ້ອນຂ້າງສູງຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນ, ການປູກເຫັດຈຶ່ງເປັນບັນຫານຶ່ງທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາຢູ່ແຖວໜ້າຂອງໜ່ວຍວິຊາປ້ອງກັນພືດ ພາກວິຊາປູກຝັງ ຄະນະກະເສດສາດ (ຄກສ)ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ)

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: ເຫັດນາງລົມ ແລະຂອນຂາວ ນັກສຶກສາ ສາວປ້ອງກັນພືດ ກໍາລັງເບັ່ງບານ