ພາກວິຊາລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ

ທີ່ຕັ້ງ ຫ້ອງ 304
ຫົວໜ້າພາກວິຊາລ້ຽງສັດ-ປະມົງ -
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ +856 21870052

 

 

 

 

 ໂຄງ​ຮ່າງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ພາກວິຊາ ​ລ້ຽງ​ສັດ ແລະ ກ​ານ​ປະ​ມົງ

   ພາກວິຊາລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ເປັນພາກໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະກະເສດສາດ, ມຊ, ພາຍໃຕ້ການຊີ່ນຳໂດຍກົງຂອງ ທ່ານ ຮສ. ທອງຫຼອມ ພົມມະວົງ (ຮອງຄະນະບໍດີ ຄະນະກະເສດສາດ), ນຳພາໂດຍ ທ່ານ ປອ. ວຽງສະກຸນ ນາປະເສີດ (ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາລ້ຽງສັດ - ການປະມົງ) ແລະ ທ່ານ ປອ. ພູວິນ ພູສະຫັວນ (ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາລ້ຽງສັດ-ການປະມົງ) ພາກວິຊາລ້ຽງສັດ-ປະມົງປະກອບດ້ວຍ 4 ໜ່ວຍວິຊາຄື:

1. ໜ່ວຍວິຊາກະເພາະດ່ຽວ
2. ໜ່ວຍວິຊາລ້ຽງສັດນໍ້າ

3. ໜ່ວຍວິຊາການປະມົງໃນແຫຼ່ງນໍ້າ

4. ໜ່ວຍວິຊາຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ພາລະບົດບາດ

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບ​ເຂດ​ສິດ​ຂອງ​ຫົວ​ໜ້າ ແລະ ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພາກວິ​ຊາ, ຫົວ​ໜ້າ​ໜ່ວຍ​ວິ​ຊາ

 1. ໜ້າ​ທີ່ ແລະ ຂອບ​ເຂດ​ສິດ​ຂອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພາກວິ​ຊາ:

 • ຊີ້​ນຳ​ນຳ​ພາ​ການ​ຫັນ​ເອົາ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ພາກວິ​ຊາ​ເຂົ້າ​ພາກ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ໃນ​ພາກວິ​ຊາ
 • ສ້າງ​ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ພາກວິ​ຊາ​ທັງ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ ແລະ ໄລ​ຍະ​ຍາວ​ໃຫ້​ສອດ​ຄ້ອງ​ກັບ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ວິ​ຊາ ແລະ ສ​ະ​ພາບ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ຂອງ​ພາກວິ​ຊາ
 • ເຕົ້າ​ໂຮມ​ທຸກ​ກຳ​ລັງ​ເພື່​ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນ​ການ​ໃຫ້​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ
 • ຕິດ​ຕາມ, ກວດ​ກາ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍ​ງານ​ຜົນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ພາກວິ​ຊາ​ໃຫ້​ຄະ​ນະ​ວິ​ຊາ​ຢ່າງ​ເປັນ​ປະ​ຈຳ
 • ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຊອກ​ຫາ​​ແຫຼ່ງ​ລາຍ​ຮັບ​ຕ່າງໆ​ເຂົ້າ​ຄະ​ນະ​ວິ​ຊາ
 • ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ພາ​ກວິ​ຊາ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ງານ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ບໍ​ດີ
 • ສະ​ເໜີ​ບັນ​ຈຸ, ນຳ​ໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ພະ​ນັກ​ງານ, ຄູ, ອາ​ຈານ, ນັກ​ສຶກ​ສາ ແລະ ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຂອງ​ພາກວິ​ຊາ​ຕາມ​ລະ​ບຽບຫຼັກ​ການ
 • ສະ​ເໜີ​ນຳ​ໃຊ​້​ງົບ​ປະ​ມານ​, ແຫຼ່ງ​ລາຍ​ຮັບ​ຕ່າງໆ, ວັດ​ຖຸ​ອຸ​ປະ​ກອນ, ພາ​ຫະ​ນະ, ອາ​ຄານ​ສະ​ຖານ​ທີ່ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອາ​ນຸ​ມັດ ແລະ ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກະ​ເສ​ດ​ສາດ ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ​ຕາມ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ ລະ​ບຽບ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ລັດ.
 • ​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພັນ ແລະ ສົມ​ທົບ​ກັບ​ພາກວິ​ຊາ ແລະ ພະ​ແນກ​ການ​ຕ່າງໆ​ໃນ ແລະ ນອກ​ຄະ​ນະ​ວິ​ຊາ​ຕ​ຕາມ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຂັ້ນ​ເທິງ​ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທາງ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ
 • ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່ ແລະ ສິດ​ອຶ່ນ​ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ບໍ​ດີ

2. ໜ້າ​ທີ່ ແລະ ຂອບ​ເຂດ​ສິດ​ຂອງ​ຮອງຫົວ​ໜ​້າ​ພາກວິ​ຊາ

    ຊ່ວຍ​ຫົວ​ໜ້າ​ພາກວິ​ຊາ​ຮັບ​ພິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ຝ່າຍ​ຕ່າງໆຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ, ກໍ​ລະ​ນີ​ຫົວ​ໜ້າ​ພາກວິ​ຊາບໍ່​ຢູ່ ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພາກວິ​ຊາ​ຜູ້​ທີ່​ຖືກມອບ​ໝາຍ​ຢ່າງ​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກ​ສອນ​ມີ​ສິດ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ວຽກ​ຂອງ​ພາກວິ​ຊາ

3. ໜ້າ​ທີ່ ແລະ ຂອບ​ເຂດ​ສິດ​ຂອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ໜ່ວຍ​ວິ​ຊາ

 • ວາງ​ແຜນ ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ພ້ອມ​ທັງ​ຕິດ​ຕາມ, ກ​ວດ​ກາ, ປະ​ເມີນ​ຜົນ, ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ ໃນ​ວິ​ຊາ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ຕົນ​ໃຫ້​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ
 • ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ວິ​ຊາ​ການ​ແກ້​ສັງ​ຄົມໃຫ້​ມີປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ ຕາມ​ການ​ເຫັນ​ດີ​ຂອງ​ພາກວິ​ຊາ
 • ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແຜນ​ການ​ສອນ, ຄູ່​ມື​ການ​ສອນ​, ປຶ້ມ​ວິ​ຊາ​ການ, ວາ​ລະ​ສານ​ວິ​ຊາ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ສອນ​ຂອງ​ຄູ, ອາ​ຈານ​ໃນ​ໜ່ວຍ​ວິ​ຊາ​ຂອງ​ຕົນ
 • ສະຫຼຸບ​ລາຍ​ງານ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ທີ່ຕົນຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ພາກວິ​ຊາ
 • ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອຶ່ນໆ​ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພາກວິ​ຊາ

0
0
0
s2sdefault

ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຕ້ອນຮັບ ແລະວາງແຜນກິດຈະກໍາໂຄງການອາສາ "ນົມດີເພື່ອເດັກນ້ອຍລາວ, Milk For Laos ຮ່ວມກັບ ມ.ແຫ່ງຊາດ ເຊອຸນ ສ.ເກົາຫຼີ

ນວັນທີ 23-24 ພຶດສະພາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕ້ອນການຢ້ຽມຢາມຈາກຄະນະອາຈານແລະວິຊາການຈາກ ສ.ເກົາຫຼີ ເພື່ອຮ່ວມມືແລະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເຮັດກິດຈະກຳອາສາສະໝັກໂຄງການ ”ນົມດີເພື່ອເດັກນ້ອຍລາວ” ຄັ້ງທີ2 ຂອງປີ 2018 ເຊິ່ງຈະດຳເນີນການໃນເດືອນກໍລະກົດນີ້ ໂດຍມີອາສາສະໝັກຈາກ ຄະນະກະເສດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ອາສາມະໝັກຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເຊອຸນ ສ.ເກົາຫຼີ, ນອກຈາກນັ້ນຄະນະຮັບຜິດຊອບທັງສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາ ແລະຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກຟາມງົວນົມທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຣາຊະພັດອຸດອນທານີ, ສະຫະກອນງົວນົມສີທາດ, ອົງການສົ່ງເສີມການລ້ຽງງົວນົມແຫ່ງປະເທດໄທ ທີ່ແຂວງອຸດອນທານີ, ປະເທດໄທ ທັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອແນໃສການຮ່ວມມື, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະການພັດທະນາການລ້ຽງງົວນົມຂອງ ຄະນະກະເສດສາດ ກໍ່ຄືຂອງ ສປປ ລາວ ໃນອານາຄົດ.  

ລາຍງານໂດຍ: ວ.ຊະນະ

0
0
0
s2sdefault

 

Champasack Universitiy visited FAG

         

ຄະນະບໍດີ ຄະນະກະເສດສາດແລະປ່າໄມ້, ມຈ. ຢ້ຽມຢາມ ຟາມວິໄຈແລະພັດທະນາການລ້ຽງສັດ, ພາກວິຊາລ້ຽງສັດ-ປະມົງ, ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ໃນວັນທີ 30 ເມສາ 2018 ນີ້ ພາກວິຊາລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ ໄດ້ມີໂອກາດຕ້ອນຮັບ ການມາຢ້ຽມຢາມຖອດຖອນບົດຮຽນຂອງທ່ານ ຮສ.ປອ. ທອງໃສ ສີຈັນ, ຄະນະບໍດີ ຄະນະກະເສດສາດແລະປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະອາຈານ ຈຳນວນ 9 ທ່ານ, ໃນນີ້ ທາງຄະນະກະເສດສາດ-ປ່າໄມ້ ມຈ. ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມຫ້ອງທົດລອງ-ວິໄຈອາຫານສັດ ລວມເຖິງຟາມວິໄຈແລະພັດທະນາການລ້ຽງງົວຊີ້ນ ເພື່ອສຶກສາແລະຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ສືບຕໍ່ຄວາມຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການ ພ້ອມທັງນຳອົງຄວາມຮູ້ຕ່າງໆ ຈາກ ຄກສ.ມຊ. ໄປພັດທະນາ ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກຕໍ່ໄປ, ໃນໂອກາດນີ້ທາງຟາມວິໄຈແລະພັດທະນາການລ້ຽງງົວຊີ້ນກໍ່ໄດ້ມອບທ່ອນພັນຫຍ້າຫວານໃຫ້ແກ່ທາງ ຄະນະກະເສດສາດ-ປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ ເພື່ອນຳໄປສຶກສາແລະຂະຫຍາຍພັນຕໍ່ໄປ.

ລາຍງານໂດຍ: ວ.ຊະນະ

0
0
0
s2sdefault

ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຕ້ອນຮັບຄະນະອາຈານ ແລະນັກສຶກສາແລກປ່ຽນຝຶກງານ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຣາຊະພັດພິບູນສົງຄາມ, ແຂວງພິດສະນຸໂລກ, ປະເທດໄທ

ໃນວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ຄະນະບໍດີ ຄະນະກະເສດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ຮສ. ຟອງສະມຸດ ສຸທຳມະວົງ, ໄດ້ກ່າວຕ້ອນຮັບການມາຢ້ຽມຢາມຂອງ ຄະນະອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຈາກຄະນະເຕັກໂນໂລຊີອາຫານແລະກະສິກຳ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຣາຊະພັດ ພິບູນສົງຄາມ, ແຂວງພິດສະນຸໂລກ, ປະເທດໄທ. ເຊິ່ງຈຸດປະສົງການມາຢ້ຽມຢາມຂອງເພິ່ນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອ ມາຢ້ຽມຢາມແລະເຊື່ອມໂຍງຄວາມຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການລະຫວ່າງສອງຄະນະ ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ສົ່ງນັກສຶກສາ ຈຳນວນ 2 ຄົນ ຄື ນາງບຸນຍະລັດ ວັນຟາ (ນ້ອງບິວ) ແລະ ນາງ ດຸນລະຍາ ໂຮລາສາດ (ນ້ອງດຣີມ) ຈາກສາຂາວິສະວະກຳກະເສດ ມາແລກປ່ຽນຝຶກງານເປັນເວລາ 45ວັນ ທີ່ ພາກວິຊາລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ ໂດຍມີ ທ່ານ ອຈ.ປອ. ວຽງສະກຸນ ນາປະເສີດ ເປັນອາຈານທີ່ປຶກສາ.

ລາຍງານໂດຍ: ວ.ຊະນະ