ພາກວິຊາລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ

ທີ່ຕັ້ງ ຫ້ອງ 304
ຫົວໜ້າພາກວິຊາລ້ຽງສັດ-ປະມົງ ທ່ານ ຮສ ທອງຫຼອມ ພົມ​ມະ​ວົງ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ +856 21870052

 

 

 

 

 ໂຄງ​ຮ່າງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ພາກວິຊາ ​ລ້ຽງ​ສັດ ແລະ ກ​ານ​ປະ​ມົງ

   ປະມົງ ເປັນພາກໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະກະເສດສາດ, ມຊ, ພາຍໃຕ້ການຊີ່ນຳໂດຍກົງຂອງ ທ່ານ ຮສ. ຟອງສະມຸດ ສຸທຳມະວົງ (ຄະນະບໍດີ ຄະນະກະເສດສາດ), ນຳພາໂດຍ ທ່ານ ຮສ. ທອງຫຼອມ ພົມມະວົງ (ຫົວໜ້າພາກວິຊາລ້ຽງສັດ - ການປະມົງ), ປອ. ວຽງສະກຸນ ນາປະເສີດ (ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາລ້ຽງສັດ - ການປະມົງ) ແລະ ປອ. ພູວິນ ພູສະຫັວນ (ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາລ້ຽງສັດ-ການປະມົງ) ພາກວິຊາລ້ຽງສັດ-ປະມົງປະກອບດ້ວຍ 2 ໜ່ວຍວິຊາຄື:

1. ໜ່ວຍວິຊາລ້ຽງສັດ
2. ໜ່ວຍວິຊາປະມົງ

ພາລະບົດບາດ

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບ​ເຂດ​ສິດ​ຂອງ​ຫົວ​ໜ້າ ແລະ ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພາກວິ​ຊາ, ຫົວ​ໜ້າ​ໜ່ວຍ​ວິ​ຊາ

 1. ໜ້າ​ທີ່ ແລະ ຂອບ​ເຂດ​ສິດ​ຂອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພາກວິ​ຊາ:

 • ຊີ້​ນຳ​ນຳ​ພາ​ການ​ຫັນ​ເອົາ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ພາກວິ​ຊາ​ເຂົ້າ​ພາກ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ໃນ​ພາກວິ​ຊາ
 • ສ້າງ​ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ພາກວິ​ຊາ​ທັງ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ ແລະ ໄລ​ຍະ​ຍາວ​ໃຫ້​ສອດ​ຄ້ອງ​ກັບ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ວິ​ຊາ ແລະ ສ​ະ​ພາບ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ຂອງ​ພາກວິ​ຊາ
 • ເຕົ້າ​ໂຮມ​ທຸກ​ກຳ​ລັງ​ເພື່​ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນ​ການ​ໃຫ້​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ
 • ຕິດ​ຕາມ, ກວດ​ກາ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍ​ງານ​ຜົນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ພາກວິ​ຊາ​ໃຫ້​ຄະ​ນະ​ວິ​ຊາ​ຢ່າງ​ເປັນ​ປະ​ຈຳ
 • ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຊອກ​ຫາ​​ແຫຼ່ງ​ລາຍ​ຮັບ​ຕ່າງໆ​ເຂົ້າ​ຄະ​ນະ​ວິ​ຊາ
 • ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ພາ​ກວິ​ຊາ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ງານ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ບໍ​ດີ
 • ສະ​ເໜີ​ບັນ​ຈຸ, ນຳ​ໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ພະ​ນັກ​ງານ, ຄູ, ອາ​ຈານ, ນັກ​ສຶກ​ສາ ແລະ ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຂອງ​ພາກວິ​ຊາ​ຕາມ​ລະ​ບຽບຫຼັກ​ການ
 • ສະ​ເໜີ​ນຳ​ໃຊ​້​ງົບ​ປະ​ມານ​, ແຫຼ່ງ​ລາຍ​ຮັບ​ຕ່າງໆ, ວັດ​ຖຸ​ອຸ​ປະ​ກອນ, ພາ​ຫະ​ນະ, ອາ​ຄານ​ສະ​ຖານ​ທີ່ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອາ​ນຸ​ມັດ ແລະ ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກະ​ເສ​ດ​ສາດ ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ​ຕາມ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ ລະ​ບຽບ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ລັດ.
 • ​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພັນ ແລະ ສົມ​ທົບ​ກັບ​ພາກວິ​ຊາ ແລະ ພະ​ແນກ​ການ​ຕ່າງໆ​ໃນ ແລະ ນອກ​ຄະ​ນະ​ວິ​ຊາ​ຕ​ຕາມ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຂັ້ນ​ເທິງ​ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທາງ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ
 • ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່ ແລະ ສິດ​ອຶ່ນ​ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ບໍ​ດີ

2. ໜ້າ​ທີ່ ແລະ ຂອບ​ເຂດ​ສິດ​ຂອງ​ຮອງຫົວ​ໜ​້າ​ພາກວິ​ຊາ

    ຊ່ວຍ​ຫົວ​ໜ້າ​ພາກວິ​ຊາ​ຮັບ​ພິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ຝ່າຍ​ຕ່າງໆຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ, ກໍ​ລະ​ນີ​ຫົວ​ໜ້າ​ພາກວິ​ຊາບໍ່​ຢູ່ ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພາກວິ​ຊາ​ຜູ້​ທີ່​ຖືກມອບ​ໝາຍ​ຢ່າງ​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກ​ສອນ​ມີ​ສິດ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ວຽກ​ຂອງ​ພາກວິ​ຊາ

3. ໜ້າ​ທີ່ ແລະ ຂອບ​ເຂດ​ສິດ​ຂອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ໜ່ວຍ​ວິ​ຊາ

 • ວາງ​ແຜນ ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ພ້ອມ​ທັງ​ຕິດ​ຕາມ, ກ​ວດ​ກາ, ປະ​ເມີນ​ຜົນ, ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ ໃນ​ວິ​ຊາ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ຕົນ​ໃຫ້​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ
 • ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ວິ​ຊາ​ການ​ແກ້​ສັງ​ຄົມໃຫ້​ມີປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ ຕາມ​ການ​ເຫັນ​ດີ​ຂອງ​ພາກວິ​ຊາ
 • ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແຜນ​ການ​ສອນ, ຄູ່​ມື​ການ​ສອນ​, ປຶ້ມ​ວິ​ຊາ​ການ, ວາ​ລະ​ສານ​ວິ​ຊາ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ສອນ​ຂອງ​ຄູ, ອາ​ຈານ​ໃນ​ໜ່ວຍ​ວິ​ຊາ​ຂອງ​ຕົນ
 • ສະຫຼຸບ​ລາຍ​ງານ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ທີ່ຕົນຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ພາກວິ​ຊາ
 • ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອຶ່ນໆ​ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພາກວິ​ຊາ

0
0
0
s2sdefault

ຄກສ.ຕ້ອນຮັບການມາທັດສະນະສຶກສາ ຂອງ ຄະນະກະເສດສາດແລະຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 12/2/2018 ຄະນະກະເສດສາດ (ກະເສດນາບົງ), ພາກວິຊາລ້ຽງສັດ-ການປະມົງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການມາທັດສະນະສຶກສາ ຂອງຄະນະອາຈານແລະນັກສຶກສາ ຈຳນວນ 37 ທ່ານ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ພາກວິຊາວິທະຍາສາດສັດ, ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ. ເປັນກຽດກ່າວຕ້ອນຮັບໂດຍທ່ານ ຮສ ສົມພັນ ປາຊູວ່າງ ຮອງຄະນະບໍດີ, ຄະນະກະເສດສາດ; ທ່ານ ຮສ. ທອງຫຼອມ ພົມມະວົງ, ຫົວໜ້າພາກວິຊາລ້ຽງສັດ-ການປະມົງ ການມາຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ອາຈານແລະນັກສຶກສາທັງສອງ ສະຖາບັນໄດ້ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານວິຊາການລ້ຽງສັດ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມສະຖານທີ່ຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ ເຊັ່ນ: ຟາມວິໄຈແລະພັດທະນາການລ້ຽງງົວ, ຟາມທົດລອງການລ້ຽງໝູພື້ນເມືອງລາວ ແລະ ສວນພືດອາຫານສັດ ເພື່ອນຳບົດ ຮຽນດັ່ງກ່າວໄປນຳໃຊ້ ແລະ ຮ່ວມມືກັນທາງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງທາງດ້ານວິທະຍາສາດສັດໃນຕໍ່ໜ້າ.

 

ລາຍງານໂດຍ: ວ.ນະວັດຕະກຳ

 

0
0
0
s2sdefault

ຊົມເຊີຍວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ຄົບຮອບ 62ປີ

ໃນວັນທີ 30 ມັງກອນ 2018 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ພາກວິຊາລ້ຽງສັດແລະການປະມົງໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳ ອອກແຮງງານລວມເພື່ອຂຳນັບຮັບຕ້ອນ ວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ຄົບຮອບ 62ປີ ໂດຍປຸກເຮືອນພັກ ພະນັກງານແລະນັກສຶກສາ ທີ່ ຟາມວິໄຈແລະພັດທະນາການລ້ຽງສັດ ຄກສ. ຊຶ່ງນຳພາໂດຍ ຮສ.ທອງຫຼອມ ພົມມະວົງ ຫົວໜ້າພາກວິຊາ ແລະ ຮອງພາກວິຊາທັງສອງທ່ານ ອຈ.ປອ.ພູວິນ ພູສະຫວັນ ແລະ ອຈ.ປອ.ວຽງສະກຸນ ນາປະເສີດ ຮ່ວມກັບບັນດາອາຈານ-ພະນັກງານ ແລະນັກສຶກສາພາກວິຊາລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ ຊຶ່ງໃນນີ້ລວມມີຈຳນວນພົນເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ ເກືອບ 50 ຄົນ ແລະບັນຍາກາດເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເບີກບານ ມ່ວນຊື່ນ ສະແດງອອກເຖິງຄວາມສາມັກຄີ ຂອງບັນດາອາຈານ, ພະນັກງານ ແລະນັກສຶກສາ.

ລາຍງານໂດຍ: ວ.ນະວັດຕະກຳ