ພາກວິຊາລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ

ທີ່ຕັ້ງ ຫ້ອງ 304
ຫົວໜ້າພາກວິຊາລ້ຽງສັດ-ປະມົງ ທ່ານ ຮສ ທອງຫຼອມ ພົມ​ມະ​ວົງ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ +856 21870052

 

 

 

 

 ໂຄງ​ຮ່າງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ພາກວິຊາ ​ລ້ຽງ​ສັດ ແລະ ກ​ານ​ປະ​ມົງ

   ປະມົງ ເປັນພາກໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະກະເສດສາດ, ມຊ, ພາຍໃຕ້ການຊີ່ນຳໂດຍກົງຂອງ ທ່ານ ຮສ. ຟອງສະມຸດ ສຸທຳມະວົງ (ຄະນະບໍດີ ຄະນະກະເສດສາດ), ນຳພາໂດຍ ທ່ານ ຮສ. ທອງຫຼອມ ພົມມະວົງ (ຫົວໜ້າພາກວິຊາລ້ຽງສັດ - ການປະມົງ), ປອ. ວຽງສະກຸນ ນາປະເສີດ (ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາລ້ຽງສັດ - ການປະມົງ) ແລະ ປອ. ພູວິນ ພູສະຫັວນ (ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາລ້ຽງສັດ-ການປະມົງ) ພາກວິຊາລ້ຽງສັດ-ປະມົງປະກອບດ້ວຍ 2 ໜ່ວຍວິຊາຄື:

1. ໜ່ວຍວິຊາລ້ຽງສັດ
2. ໜ່ວຍວິຊາປະມົງ

ພາລະບົດບາດ

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບ​ເຂດ​ສິດ​ຂອງ​ຫົວ​ໜ້າ ແລະ ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພາກວິ​ຊາ, ຫົວ​ໜ້າ​ໜ່ວຍ​ວິ​ຊາ

 1. ໜ້າ​ທີ່ ແລະ ຂອບ​ເຂດ​ສິດ​ຂອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພາກວິ​ຊາ:

 • ຊີ້​ນຳ​ນຳ​ພາ​ການ​ຫັນ​ເອົາ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ພາກວິ​ຊາ​ເຂົ້າ​ພາກ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ໃນ​ພາກວິ​ຊາ
 • ສ້າງ​ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ພາກວິ​ຊາ​ທັງ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ ແລະ ໄລ​ຍະ​ຍາວ​ໃຫ້​ສອດ​ຄ້ອງ​ກັບ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ວິ​ຊາ ແລະ ສ​ະ​ພາບ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ຂອງ​ພາກວິ​ຊາ
 • ເຕົ້າ​ໂຮມ​ທຸກ​ກຳ​ລັງ​ເພື່​ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນ​ການ​ໃຫ້​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ
 • ຕິດ​ຕາມ, ກວດ​ກາ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍ​ງານ​ຜົນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ພາກວິ​ຊາ​ໃຫ້​ຄະ​ນະ​ວິ​ຊາ​ຢ່າງ​ເປັນ​ປະ​ຈຳ
 • ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຊອກ​ຫາ​​ແຫຼ່ງ​ລາຍ​ຮັບ​ຕ່າງໆ​ເຂົ້າ​ຄະ​ນະ​ວິ​ຊາ
 • ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ພາ​ກວິ​ຊາ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ງານ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ບໍ​ດີ
 • ສະ​ເໜີ​ບັນ​ຈຸ, ນຳ​ໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ພະ​ນັກ​ງານ, ຄູ, ອາ​ຈານ, ນັກ​ສຶກ​ສາ ແລະ ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຂອງ​ພາກວິ​ຊາ​ຕາມ​ລະ​ບຽບຫຼັກ​ການ
 • ສະ​ເໜີ​ນຳ​ໃຊ​້​ງົບ​ປະ​ມານ​, ແຫຼ່ງ​ລາຍ​ຮັບ​ຕ່າງໆ, ວັດ​ຖຸ​ອຸ​ປະ​ກອນ, ພາ​ຫະ​ນະ, ອາ​ຄານ​ສະ​ຖານ​ທີ່ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອາ​ນຸ​ມັດ ແລະ ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກະ​ເສ​ດ​ສາດ ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ​ຕາມ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ ລະ​ບຽບ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ລັດ.
 • ​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພັນ ແລະ ສົມ​ທົບ​ກັບ​ພາກວິ​ຊາ ແລະ ພະ​ແນກ​ການ​ຕ່າງໆ​ໃນ ແລະ ນອກ​ຄະ​ນະ​ວິ​ຊາ​ຕ​ຕາມ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຂັ້ນ​ເທິງ​ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທາງ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ
 • ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່ ແລະ ສິດ​ອຶ່ນ​ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ບໍ​ດີ

2. ໜ້າ​ທີ່ ແລະ ຂອບ​ເຂດ​ສິດ​ຂອງ​ຮອງຫົວ​ໜ​້າ​ພາກວິ​ຊາ

    ຊ່ວຍ​ຫົວ​ໜ້າ​ພາກວິ​ຊາ​ຮັບ​ພິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ຝ່າຍ​ຕ່າງໆຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ, ກໍ​ລະ​ນີ​ຫົວ​ໜ້າ​ພາກວິ​ຊາບໍ່​ຢູ່ ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພາກວິ​ຊາ​ຜູ້​ທີ່​ຖືກມອບ​ໝາຍ​ຢ່າງ​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກ​ສອນ​ມີ​ສິດ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ວຽກ​ຂອງ​ພາກວິ​ຊາ

3. ໜ້າ​ທີ່ ແລະ ຂອບ​ເຂດ​ສິດ​ຂອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ໜ່ວຍ​ວິ​ຊາ

 • ວາງ​ແຜນ ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ພ້ອມ​ທັງ​ຕິດ​ຕາມ, ກ​ວດ​ກາ, ປະ​ເມີນ​ຜົນ, ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ ໃນ​ວິ​ຊາ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ຕົນ​ໃຫ້​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ
 • ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ວິ​ຊາ​ການ​ແກ້​ສັງ​ຄົມໃຫ້​ມີປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ ຕາມ​ການ​ເຫັນ​ດີ​ຂອງ​ພາກວິ​ຊາ
 • ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແຜນ​ການ​ສອນ, ຄູ່​ມື​ການ​ສອນ​, ປຶ້ມ​ວິ​ຊາ​ການ, ວາ​ລະ​ສານ​ວິ​ຊາ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ສອນ​ຂອງ​ຄູ, ອາ​ຈານ​ໃນ​ໜ່ວຍ​ວິ​ຊາ​ຂອງ​ຕົນ
 • ສະຫຼຸບ​ລາຍ​ງານ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ທີ່ຕົນຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ພາກວິ​ຊາ
 • ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອຶ່ນໆ​ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພາກວິ​ຊາ

0
0
0
s2sdefault

ໃນຊ່ວງວັນທີ 27-29 ມີຖຸນາ 2018 ນີ້ ຄະນະກະເສດສາດໄດ້ສົ່ງນັກສຶກສາຈໍານວນ 8 ນ້ອງ ໄປຮ່ວມແຂ່ງຂັນ​ທັກ​ສະວິທະຍາສາດສັດອາຊຽນຄັ້ງ​ທີ 3 ແລະ ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ທາງວິທະຍາສາດກະສິກຳ​ອາ​ຊຽນ​ຄັ້ງ​ທີ 1 ທີ່ນະຄອນຣາຊະສີມາ, ປະເທດໄທ ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລຣາຊະມັງຄະລາເຕັກໂນໂລຊີອີສານ (Rajamagala University of Technology Isan, RMUTI) ໂດຍການນໍາພາຂອງ ອຈ.ປອ.ວຽງສະກຸນ ນາປະເສີດ, ອາຈານ ສົມສະໜຸກ ພອນປະດິດ ແລະ ອາຈານ ໄຊຊະນະ ປັນຍາວົງ. ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດການແຂ່ງຂັນນີ້ ນອກຈາກຈະເປັນເວທີການສະແດງອອກທາງດ້ານທິດສະດີ, ທັກສະທີ່ຜ່ານການປະຕິບັດໂຕຈິງແລ້ວ ຍັງເປັນເວທີໃນການຮ່ວມມື-ແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້ລະຫວ່າງນັກສຶກສາ, ອາຈານ ຂອງແຕ່ລະສະຖາບັນ ໃນ 4 ປະເທດຄື: ໄທ, ຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ, ການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ປະກອບດ້ວຍ 12 ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ​ມີ​ພະ​ນັກງານ, ອາ​ຈານ, ນັກ​ສຶກ​ສາ​ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ທັງ​ໝົດ 330 ຄົນ​; ມີ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນທັກສະກະສິກຳ ດ້ານການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ສັດຕະວະແພດ, ການແປຮູບອາຫານ ທັງ​ໝົດ 16 ທັກສະ ໃນ​ນັ້ນ​ທີມ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ລາວ​ຍາດ​ມາ​ໄດ້ລວມ 5 ຫຼຽນ​ຄື: 2 ຫຼຽນ​ຄຳ, 2 ຫຼຽນ​ເງິນ, 1 ຫຼຽນ​ທອງ​ແດງ ແລະ 3 ລາງວັນ​ຊົມ​ເຊີຍ ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ດັ່ງຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນັ້ນ.

ຫຼັງຈາກທີມນັກສຶກສາແລະອາຈານນຳມາກັບຈາກການແຂ່ງຂັນທີ່ປະເທດໄທແລ້ວ ໃນວັນທີ 4/7/2018 ທາງອົງການຈັດຕັ້ງ-ການນຳ ຄກສ. ກໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີຊົມເຊີຍແລະມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ ບັນດານັກສຶກສາ, ອາຈານນຳພາ, ອາຈານຄູຝຶກ ແລະ ຄະນະຊີ້ນຳ ຢ່າງສົມກຽດ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານມອບໃບຍ້ອງຍໍແມ່ນ ຮສ.ຟອງສະມຸດ ສຸທຳມະວົງ ຄະນະບໍດີຄະນະກະເສດສາດ

1Asean skill 2018 3

1Asean skill 20189 4

.1Asean skill 2018 5

 1Asean skill 2018 6

ລຳ​ດັບ

​ລາຍ​ຊື່​ຜູ່​ເຂົ້າ​ແຂ່ງ​ຂັນ

​ສາ​ຂາ

​ລາຍ​ການແຂ່ງຂັນ

ປະ​ເພດ​ລາງວັນ

1

ນ. ແພ ຫົງ​ສາ

​ລ້ຽງ​ສັດ-ປະມົງ

ຖາມ-​ຕອບ​ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​​ສັດ​ກະ​ສິ​ກຳ Animals Science Quiz

ຫຼຽນ​ຄຳ

​ທ. ​ວົງ​ເດືອນ ພົມ​ມະ​ສິດ

​ສັດ​ຕະວະແພດ

2

ນ. ວິ​ນິນ​ດາ ວົງໄຊຍະ

​ເສດ​ຖະ​ກິດກະສິກຳ-ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ

ປຸງ​ແຕ່ງ​ໂຢ​ເກິດຈາກ​ນົມ​ແບ້

Drinking Yogurt from Goat Milk

ຫຼຽນ​ຄຳ

ນ. ເຢ້​ຊົ່ງ ປັດໃຈ

ເສດ​ຖະ​ກິດກະສິກຳ-ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ

3

ທ. ສິນທອນ ບໍລະດີ

ປູກ​ຝັງ

ເຂົ່າ​ດ້າມ​ຈົກ

Replacing a Hoe Handle-Land Preparation for cropping Preparation

ຫຼຽນ​ເງິນ

ນ. ຫຼີວ ຜິວວັນນາ

ປູກ​ຝັງ

4

ນ. ແພ ຫົງ​ສາ

​ລ້ຽງ​ສັດ-ປະມົງ

ແຍກ​ເພດ​ເປັດ

Sexing Duckling

ຫຼຽນ​ເງິນ

ທ. ບຸນທະວີ ວົງໄຊ 

ລ້ຽງ​ສັດ-ປະມົງ

5

ທ. ຕູ້​ນີ້ ຄຳ​ສຸກ​ຖາ​ວົງ

ລ້ຽງ​ສັດ-ປະມົງ

ການ​ເຮັດ​ວັດ​ຊິນ​ໄກ່

Vaccinated Skill

ຫຼຽ​ນ​ທອງ​ແດງ

ທ. ​ວົງ​ເດືອນ ພົມ​ມະ​ສິດ

ສັດ​ແພດ

6

ທ. ສິນທອນ ບໍລະດີ

ປູກ​ຝັງ

ຕອນ​ກິ້ງ-ຕອນ​ຫງ້າ

Layering and Grafting

ຊົມ​ເຊີຍ

ນ. ຫຼີວ ຜິວວັນນາ

ປູກ​ຝັງ

7

ນ. ແພ ຫົງ​ສາ

ລ້ຽງ​ສັດ-ປະມົງ

ການ​ແຍກ​ໄຂ່

Egg Grading

ຊົມ​ເຊີຍ

ທ. ຕູ້​ນີ້ ຄຳ​ສຸກ​ຖາ​ວົງ

ລ້ຽງ​ສັດ-ປະມົງ

8

ທ. ບຸນທະວີ ວົງໄຊ 

ລ້ຽງ​ສັດ-ປະມົງ

ການ​ລົ້ມ​ງົວ

Casting Cattle

ຊົມ​ເຊີຍ

ທ. ຕູ້​ນີ້ ຄຳ​ສຸກ​ຖາ​ວົງ

ລ້ຽງ​ສັດ-ປະມົງ

ນ. ແພ ຫົງ​ສາ

ລ້ຽງ​ສັດ-ປະມົງ

ທ. ​ວົງ​ເດືອນ ພົມ​ມະ​ສິດ

ສັດ​ຕະວະແພດ

 

ຮູບພາບແລະວີທີທັດປະກອບ:

 1. https://www.facebook.com/viengsakoun.napasirth.7/media_set?set=a.10212294563102812.1073742018.1340781816&type=3
 2. https://drive.google.com/drive/folders/1ahiHSz59V7nPa0SMq5U0eTuEyqzg5F7_
 3. https://youtu.be/MDYdGZM2iEE

ລາຍງານໂດຍ: ວ.ຊະນະ

0
0
0
s2sdefault

ຄະນະກະເສດສາດ ຈັດພິທີປູກພືດອາຫານສັດປະຈຳປີ 2018

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: 8 ມີຖຸນາ ວັນປູກພືດອາຫານສັດ ຄກສ.

0
0
0
s2sdefault

ຄະນະກະເສດສາດ. ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ສະຫຼຸບຜົນການແລກປ່ຽນຝຶກງານຂອງນັກສຶກສາ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຣາຊະພັດພິບູນສົງຄາມແຂວງພິດສະນຸໂລກປະເທດໄທ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: ຄກສ. ມຊ. ສະຫຼຸບຜົນງານການແລກປ່ຽນຝຶກງານຂອງນັກສຶກສາ ຈາກ ປະເທດໄທ

0
0
0
s2sdefault

ຄະນະຊາວກະສິກອນຜູ່ລ້ຽງງົວ, ພະນັກງານຂະແໜງລ້ຽງສັດ ຈາກແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ຊ່ຽວຊານຈາກອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ສ.ເກົາຫຼີ (KOICA) ຢ້ຽມຢາມຮຽນຮູ້ລະບົບການລ້ຽງງົວ ກັບຟາມວິໃຈແລະພັດທະນາການລ້ຽງສັດ, ພາກວິຊາລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ, ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ໃນວັນທີ 4 ມີຖຸນາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ທາງຟາມວິໃຈແລະພັດທະນາການລ້ຽງສັດ, ພາກວິຊາລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ, ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຕ້ອນຮັບແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽງວກັບລະບົບການລ້ຽງງົວ ກັບ ຊາວກະສິກອນຜູ່ລ້ຽງງົວຈຳນວນ 10 ຄອບຄົວ ຈາກບ້ານແອກຊ້າງ ເມືອງໂພນໂຮງ, ບ້ານຖິ່ນຍຸງ ເມືອງວຽງຄໍາ, ພະນັກງານຂະແໜງລ້ຽງສັດ, ພະແນກກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ແຂວງວຽງຈັນ ພ້ອມທັງຊ່ຽວຊານ ຈາກອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ແຫ່ງ ສ.ເກົາຫຼີ (KOICA) ໃນໂອກາດນີ້ ຄະນະຜູ່ຢ້ຽມຢາມໄດ້ຮັບຟັງການບັນຍາຍແລະແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບທ່ານ ອຈ.ປອ.ວຽງສະກຸນ ນາປະເສີດ ເລື່ອງລະບົບການລ້ຽງງົວ ນັບແຕ່ລະບົບການລ້ຽງ, ການໃຫ້ອາຫານ, ການຈັດການ ລວມເຖິງການຕະຫຼາດຊີ້ນງົວ ໃນ ສປປ ລາວ.   

ລາຍງານໂດຍ: ວ.ຊະນະ