ພາກວິຊາເສດຖະກິດກະສິກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ

ຫຼັກສູດ ປະລີນຍາຕີວິທະຍາສາດ ສາຂາເສດຖະກິດກະສິກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ

ທີ່ຕັ້ງ ຄກສ, ມຊ
ຫົວໜ້າພາກວິຊາ ທ່ານ ອຈ ຈິດປະສົງ ກຸສົນສະຫວັດ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ

+856 21 870 204

 

 

 

 

ພາກວິຊາເສດຖະກິດກະສິກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ ເປັນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 4 ພາກວິຊາ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະກະເສດສາດ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໂດຍກົງຂອງທ່ານຮອງຄະນະບໍດີຕາມການມອບ ໝາຍຂອງຄະນະບໍດີ, ປະກອບດ້ວຍ 2 ໜ່ວຍງານຄື:

1. ໜ່ວຍງານເສດຖະກິດກະສິກຳ.

2. ໜ່ວຍງານເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ.

ພາລະບົດບາດ

ພາກວິຊາເສດຖະກິດກະສິກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ທ່ານຄະນະບໍດີ ຄະນະກະເສດສາດ, ມຊ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ກຳນົດທິດທາງການ ສ້າງນັກວິຊາການໃນຂະແໜງເສດຖະກິດກະສິກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊືອາຫານລະດັບ ຊັ້ນສູງ, ປະລິນຍາຕີ ແລະ ປະລິນຍາໂທ ເພື່ອສະໜອງນັກວິຊາການໃນດ້ານເສດຖະກິດກະສິກຳ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ເພື່ອບໍລິການສັງຄົມ.

0
0
0
s2sdefault

ປະກາດຮັບສະໝັກນັກວິຊາການຄູຝຶກຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ ລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

 

0
0
0
s2sdefault

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ໊າໃຈ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ, ຄະນະກະເສດສາດ, ພາກວິຊາເສດຖະກິດກະສິກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຊິດນີ່ ປະເທດອົດສຕາລີ ໄດ້

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກວິຊາເສດຖະກິດກະສິກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ ກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລຊິດນີ່ ປະເທດອົດສຕາລີ

0
0
0
s2sdefault

ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຄ້ຳປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ຢູ່ເຂດພູດອຍພາກເໜືອຂອງລາວ ເປັນໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຄະນະກະເສດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ Monash ປະເທດ Australia

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: ການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຂອງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ຄ້ຳປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ຢູ່ເຂດພູດອຍພາກເໜືອຂອງລາວ

0
0
0
s2sdefault

ຂ່າວດີ

ສຳລັບນັກສຶກສາ ພາກວິຊາເສດກະກິດກະສິກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ ທີກຳລັງຈະລົງຝຶກງານ ທາງພາກວິຊາ ມີຫົວຂໍ້ຝຶກງານ 3 ຫົວຂໍ້ ກ່ຽວກັບ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: New!!! ຫົວຂໍ້ຝຶກງານສຳລັບນັກສຶກສາ ພາກວິຊາເສດຖະກິດກະສິກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ